Ryszard Krynicki: Przekreślony początek

20/03/2017 premiery

Już dziś w Biurze Literackim swoją oficjalną premierę ma Przekreślony początek Ryszarda Krynickiego w nowym, zmienionym wydaniu. Tom pierwotnie ukazał się jako jedna z dwu premier towarzyszących siedemdziesiątym urodzinom poety.

 

BL Img 2017.03.20 Ryszard KRYNICKI Przekreślony początek_www

 

Przekreślony początek to podróż przez całe dzieło Krynickiego – wiersze z liczącego ponad dziesięć tomów poetyckich dorobku pisarza to wybór, dość powiedzieć, skromny, oszczędny, ale jednocześnie intensywny. Nie ma w nim jednak nic dziwnego dla poety, który od lat waży każde słowo, każdą pauzę, dla poety, który od lat próbuje zbliżyć się w swojej twórczości do granicy milczenia. W obecnym wydaniu pojawiło Przekreślonego początku pojawiło się sześć nowych tekstów.

 

Dobór utworów do Przekreślonego początku pokazuje, że dla Krynickiego poezja to nie jakiś literacki projekt, któremu można przypisać taki bądź inny cel (np. odkłamywanie języka propagandy), ale egzystencjalna i moralna konieczność, a jej istotą są nie tylko, jak chciał Bruno Schulz („Mój/ ukochany pan profesor Bruno Schulz”), „krótkie spięcia sensu między słowami”, lecz również – a może przede wszystkim – odpowiedź na wezwanie, na apel drugiego człowieka.

 

Przekreślony początek – pisał o tomie Paweł Zając – to książka człowieka, który chce dać świadectwo. Nie poety, literata, artysty, ale właśnie człowieka, kogoś wrzuconego w świat, oszukanego przez język, kogoś, kto z mozołem konstruuje – a może odtwarza? – przestrzeń do zamieszkania. Krynicki jak bohater Lekarza wiejskiego Kafki pozostaje wierny ranie, z którą przyszedł na świat, ta piękna rana to cała jego wyprawa”.

 

Ryszard Krynicki urodził się w 1943 roku w Sankt Valentin (Austria). Jest tłumaczem, wydawcą oraz – przede wszystkim – jednym z najbardziej wpływowych polskich poetów współczesnych. Jego bogaty dorobek poetycki wywodzi się z tradycji Nowej Fali. Jest laureatem m.in. niezależnej Nagrody Poetów (1975), Fundacji im. Kościelskich (1976), Fundacji im. Jurzykowskiego (1989), niemieckiej Nagrody Gundolfa (2000) oraz Ministra Kultury (2006). Większość życia spędził w Poznaniu, obecnie mieszka w Krakowie.

inne wiadomości z kategorii

teksty i materiały o książce w bibliotece

książki

projekty