Pracownia pracy nad książką prozą 2023

 

Jesteś po debiucie? Pracujesz aktualnie nad swoją kolejną książką prozatorską (osoby pracujące nad książkami poetyckimi zapraszamy do Pracowni pracy nad książką wierszem)? Chcesz skonfrontować swoje teksty z innymi piszącymi osobami i uznanym redaktorem? Weź udział w „Pracowni pracy nad książką prozą”, która towarzyszy najstarszemu festiwalowi literackiemu w Polsce, organizowanemu między 21 a 24 września 2023 roku w Kołobrzegu. Zajęcia nie są projektem wydawniczym, nie wiążą się z wydaniem książki. Stanowią za to okazję do wspólnej pracy, wymiany poglądów oraz sprawdzenia, na jakim etapie jest powstająca książka.

 

Zgłoszenie powinno zawierać trzy opowiadania albo fragment powieści o łącznej długości nieprzekraczającej 15 stron znormalizowanego maszynopisu. Oprócz reprezentacyjnych dla całościowego projektu fragmentów zgłoszenie musi zawierać „Konspekt”, w którym zostaną zaprezentowane motywy główne i zagadnienia tematyczne podejmowane w książce. Materiał niezbędny jest do weryfikacji zgłoszenia i podjęcia decyzji o zaproszeniu autora lub autorki do pracowni oraz posłuży na starcie jako zestaw do prac w grupie.

 

Każda osoba może przesłać maksymalnie dwie propozycje książkowe. Zgłoszenia (każdy projekt osobno) przyjmowane są poprzez formularz. Wysyłka jest jednoznaczna z akceptacją wszystkich warunków projektu zawartych w niniejszym ogłoszeniu. Z opłaty zwolnione są te osoby, które wcześniej przesłały zgłoszenie do projektów „Wydaj książkę”. Warunkiem rozpatrzenia propozycji jest wniesienie na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 opłaty w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru.

 

Przy wyborze uczestniczek lub uczestników decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi przez wiadomość mailową przesłaną na adres ze zgłoszenia. Uczestnicy we własnym zakresie pokryją koszt noclegów, posiłków oraz dojazdu na miejsce wydarzenia. Ponieważ projekty wydawnicze i pracownie są samofinansujące się, to koszt udziału w zajęciach został skalkulowany na poziomie 750 zł. Ponoszony jest przez zaproszoną do udziału w projekcie osobę do końca sierpnia.

 

„Pracownia pracy nad książką prozą 2023” stanowi część festiwalu TransPort Literacki 28, który jest realizowany we współpracy z miastem Kołobrzeg, samorządem Pomorza Zachodniego oraz Unią Europejską w ramach programu Kreatywna Europa. Wszelkie dodatkowe informacje na temat projektu będą pojawiać się na profilu Biura Literackiego na Facebooku. Ponadto najważniejsze informacje będą przesyłane drogą mailową. W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu na adres: akcje@biuroliterackie.pl. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych warunków.

 

Wyślij swoje zgłoszenie
Dołącz do TransPortowej grupy

 

projekty