Sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, krytyczka literacka, członkini redakcji „Nowej Dekady Krakowskiej”. Na UJ prowadzi zajęcia z literatury i współczesnego życia literackiego, publikuje w „FA-arcie”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Twórczości”, „Znaku”. Autorka krytykanaostro.blogspot.com. Mieszka w Krakowie.