Zespół

Redakcję Biura Literackiego wyróżniają: duże doświadczenie wydawnicze, wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji oraz potencjał organizacyjny i skuteczność w działaniach.

Dyrektor i redaktor naczelny

Artur BURSZTA
aburszta@biuroliterackie.pl

Koordynator projektów

Aleksandra OLSZEWSKA
aolszewska@biuroliterackie.pl

Redaktor wydawnictw

Joanna MUELLER

Redaktor biBLioteki

Aleksandra GRZEMSKA

Współpracownicy

Dawid MATEUSZ

Kamil NOLBERT

Juliusz PIELICHOWSKI

Przemysław ROJEK