Formularz

PROSIMY O WYBÓR WŁAŚCIWEGO PROJEKTU LUB KONKURSU. WYSYŁKA ZGŁOSZENIA OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UDZIAŁU. NIEKOMPLETNE LUB NIESPEŁNIAJĄCE KRYTERIÓW ZGŁOSZENIE NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PROJEKTY

 • Dane osobowe

  Prosimy o podanie prawidłowych danych niezbędnych do poprawnej rejestracji zgłoszenia.
 • Dane dotyczące utworu

  Prosimy o wklejenie odpowiedniej liczby tekstów podanej w ogłoszeniu na stronie danego projektu. Niezgodna liczba lub przekroczenie podanej ilości znaków będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Tytuł pojedynczego utworu prosimy o zapisanie wersalikami lub boldem. W pliku z wierszami poszczególne teksty należy rozdzielić linią przerywaną, nie robiąc dużych lub całostronicowych przerw.

  W przypadku konkursu Wiersze i opowiadania doraźne 2021: Karpowicz i Różewicz należy wkleić tylko jeden tekst (wiersz / opowiadanie nie przekraczające 5000 znaków), a w polu Koncept podać do jakiego tekstu Tymoteusza Karpowicza / Tadeusza Różewicza przesyłany utwór się odnosi.

  Należy także dołączyć konspekt zawierający informacje o książce/zestawie/tekście, takie jak: podejmowany temat, idea przewodnia, na czym polega nowatorstwo projektu i co scala (w przypadku książki i zestawu) poszczególne utwory.
 • W przypadku zgłoszeń do konkursu Wiersze i opowiadania doraźne należy podać do jakiego tekstu Karpowicza / Różewicza odnosi się zgłaszany utwór.
 • W tym miejscu możesz dodać plik PDF z tym samym tekstem.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w tym na publikację mojego imienia i nazwiska na liście osób, które nadesłały do Biura Literackiego swoją propozycję
  Akceptuję warunki udziału w projekcie zawarte w ogłoszeniu na stronie biuroliterackie.pl/projekty
 • Price: zł 50,00
 • Prosimy o załączenie dowodu wpłaty. Nie dotyczy konkursu na Wiersze i opowiadania doraźne 2021.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.