Formularz

PROSIMY O WYBÓR WŁAŚCIWEGO PROJEKTU. WYSYŁKA ZGŁOSZENIA OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UDZIAŁU. NIEKOMPLETNE LUB NIESPEŁNIAJĄCE KRYTERIÓW ZGŁOSZENIE NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DANEGO PROJEKTU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PROJEKTY.

 • Dane osobowe

  Prosimy o podanie prawidłowych danych niezbędnych do poprawnej rejestracji zgłoszenia.
 • Dane dotyczące utworu

  Prosimy o wklejenie odpowiedniej liczby tekstów podanej w ogłoszeniu na stronie danego projektu. Niezgodna liczba lub przekroczenie podanej ilości znaków będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Tytuł pojedynczego utworu prosimy o zapisanie wersalikami lub boldem. W przypadku wybranych projektów należy przedstawić także koncept. Po przesłaniu zgłoszenia, otrzymasz automatyczny mail, potwierdzający wysłanie formularza. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu na adres akcje@biuroliterackie.pl.
 • O ile jest to wymagane w opisie danego projektu, to koncept powinien zawierać motywy główne podejmowane w książce i zagadnienia tematyczne łączące poszczególne teksty w spójną całość. W przypadku prozy należy określić, jaka jest planowana objętość całości i na jakim etapie są prace. W przypadku poezji prosimy żeby sprecyzować, ile mniej więcej utworów znajdzie się w książce, zaznaczając, ile jest już gotowych i co zmienią te, których nie ma w zestawie. Ponadto należy wskazać, czym propozycja odróżnia się na tle innych współcześnie wydawanych książek.
 • W tym miejscu możesz dodać plik PDF ze zgłaszanym zestawem / książką.
 • Price: zł 75,00
  Obowiązkowa opłata na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Nie dotyczy projektów: nr 16 (Pracownia czytelnicza), nr 18 (Pracownia szkolna) i nr 20 (Pracownia księgarska).
 • Prosimy o załączenie dowodu wpłaty - o ile jest to wymagane w opisie danego projektu. Obowiązkowa opłata w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Nie dotyczy projektów: nr 16 (Pracownia czytelnicza), nr 18 (Pracownia szkolna) i nr 20 (Pracownia księgarska).
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w tym na publikację mojego imienia i nazwiska na liście osób, które nadesłały do Biura Literackiego swoją propozycję
  Akceptuję warunki udziału w projekcie zawarte w ogłoszeniu na stronie biuroliterackie.pl/projekty
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.