Formularz

PROSIMY O WYBÓR WŁAŚCIWEGO PROJEKTU LUB KONKURSU. WYSYŁKA ZGŁOSZENIA OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UDZIAŁU. NIEKOMPLETNE LUB NIESPEŁNIAJĄCE KRYTERIÓW ZGŁOSZENIE NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PROJEKTY

 • Dane osobowe

  Tegorocznym motywem przewodnim „Wiersza i opowiadania doraźnego 2019” jest fraza „Nie gódź się” pochodząca z wiersza Patti Smith „Radio Bagdad”. Czekamy na teksty, które będą „instrukcją mówienia nie” przemocy fizycznej i psychicznej. Niezgodą na świat, w którym jest tyle wykluczanych i prześladowanych grup i mniejszości. Sprzeciwem wobec hejtu, poniżania, nietolerancji i łamania praw. Wyzysku i wykorzystywania. Niszczenia i głodu. Aktów terroru i wojen. „Nie gódź się z bliźniego niedolą, nie gódź się z bliźniego niedowładem” – śpiewa Patti Smith i woła „wyciągnij dłoń”. Spróbujmy i my. Prosimy o podanie prawidłowych danych niezbędnych do poprawnej rejestracji zgłoszenia.
 • Dane dotyczące utworu

  Prosimy o wklejenie odpowiedniej liczby tekstów podanej w ogłoszeniu na stronie danego projektu. Niezgodna liczba będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Tytuł pojedynczego utworu prosimy o zapisanie wersalikami lub boldem. W pliku z wierszami poszczególne teksty należy rozdzielić linią przerywaną, nie robiąc dużych lub całostronicowych przerw.

  Należy także dołączyć konspekt zawierający informacje o książce/zestawie/tekście, takie jak: podejmowany temat, idea przewodnia, na czym polega nowatorstwo projektu i co scala (w przypadku książki i zestawu) poszczególne utwory. Uczestnicy konkursu Wiersz i opowiadanie doraźne 2019 umieszczają w polu Koncept informację, do jakiego wydarzenia lub wydarzeń z 24, 25 lub 26 maja 2019 roku odwołują się w swoim wierszu lub opowiadaniu.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w tym na publikację mojego imienia i nazwiska na liście osób, które nadesłały do Biura Literackiego swoją propozycję
  Akceptuję warunki udziału w projekcie zawarte w ogłoszeniu na stronie biuroliterackie.pl/projekty
 • Price: zł 20,00
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.