Formularz

PROSIMY O WYBÓR WŁAŚCIWEJ PRACOWNI I WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PÓL. WYSYŁKA ZGŁOSZENIA OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UDZIAŁU W DANYM PROJEKCIE ORAZ ZOBOWIĄZANIE UCZESTNICTWA W PRACOWNI STACJI LITERATURA 24 W DNIACH 12-15 WZEŚNIA 2019 ROKU W SIENNEJ I STRONIU ŚLĄSKIM. NIEKOMPLETNE LUB NIESPEŁNIAJĄCE KRYTERIÓW ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE DANEJ PRACOWNI W DZIALE PROJEKTY

 • Dane osobowe

  Prosimy o podanie prawidłowych danych niezbędnych do dalszej komunikacji oraz wystawienia faktury na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu.
 • Dane dotyczące utworu

  Prosimy o wklejenie odpowiedniej liczby tekstów podanej w ogłoszeniu na stronie danego projektu. Niezgodna liczba będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Tytuł pojedynczego utworu prosimy o zapisanie wersalikami lub boldem. W pliku z wierszami poszczególne teksty należy rozdzielić linią przerywaną, nie robiąc dużych lub całostronicowych przerw.

  Należy także dołączyć konspekt zawierający informacje o książce/zestawie/tekście, takie jak: podejmowany temat, idea przewodnia, na czym polega nowatorstwo projektu i co scala (w przypadku książki i zestawu) poszczególne utwory.
 • Accepted file types: doc, docx, pdf, jpg.
  Dodaj plik PDF lub skan potwierdzający wpłatę na konto 71 1050 1575 1000 0022 7732 9062 kwoty 20 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą projektu.

  Opis przelewu powinien posiadać imię i nazwisko oraz dopisek: Pracownie Stacji Literatura 24: opłata rekrutacyjna. Brak opłaty będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia.

  Uwaga! Opłata nie dotyczy uczestników projektu Krytyk z uczelni, którzy zamiast skanu przelewu powinni dołączyć dowolny plik
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w tym na publikację mojego imienia i nazwiska na liście osób, które nadesłały do Biura Literackiego swoją propozycję
  Akceptuję warunki udziału w projekcie zawarte w ogłoszeniu na stronie biuroliterackie.pl/projekty
 • Price: zł 20,00
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.