Formularz

PROSIMY O WYBÓR WŁAŚCIWEGO PROJEKTU LUB KONKURSU. WYSYŁKA ZGŁOSZENIA OZNACZA AKCEPTACJĘ WARUNKÓW UDZIAŁU. NIEKOMPLETNE LUB NIESPEŁNIAJĄCE KRYTERIÓW ZGŁOSZENIE NIE BĘDZIE BRANE POD UWAGĘ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PROJEKTY

 • Dane osobowe

  Prosimy o podanie prawidłowych danych niezbędnych do poprawnej rejestracji zgłoszenia.
 • Dane dotyczące utworu

  Prosimy o wklejenie odpowiedniej liczby tekstów podanej w ogłoszeniu na stronie danego projektu. Niezgodna liczba lub przekroczenie podanej ilości znaków będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Tytuł pojedynczego utworu prosimy o zapisanie wersalikami lub boldem. Należy przedstawić także koncept książki / zgłaszanego zestawu / wskazać w polu koncept źródło inspiracji twórczością Mickiewicza (w przypadku projektu Romantyczność 2022) oraz załączyć plik pdf z tekstem. Po przesłaniu zgłoszenia, otrzymasz automatyczny mail, potwierdzający wysłanie formularza. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu na adres akcje@biuroliterackie.pl.
 • O ile jest to wymagane w opisie danego projektu.
 • W tym miejscu możesz dodać plik PDF ze zgłaszanym zestawem / książką.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w tym na publikację mojego imienia i nazwiska na liście osób, które nadesłały do Biura Literackiego swoją propozycję
  Akceptuję warunki udziału w projekcie zawarte w ogłoszeniu na stronie biuroliterackie.pl/projekty
 • Price: zł 50,00 Quantity:
 • Prosimy o załączenie dowodu wpłaty - o ile jest to wymagane w opisie danego projektu.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.