Formularz

Prosimy o wybór właściwego projektu. Wysyłka zgłoszenia oznacza akceptację warunków udziału. Niekompletne lub niespełniające kryteriów zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę. Szczegółowe informacje dotyczące danego projektu znajdują się na stronie Projekty.

 • Dane osobowe

  Prosimy o podanie prawidłowych danych niezbędnych do poprawnej rejestracji zgłoszenia.
 • Dane dotyczące utworu

  Prosimy o wklejenie odpowiedniej liczby tekstów podanej w ogłoszeniu na stronie danego projektu. Niezgodna liczba lub przekroczenie podanej ilości znaków będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Tytuł pojedynczego utworu prosimy o zapisanie wersalikami lub boldem. W przypadku wybranych projektów należy przedstawić także koncept. Po przesłaniu zgłoszenia, otrzymasz automatyczny mail, potwierdzający wysłanie formularza. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu na adres akcje@biuroliterackie.pl.
 • O ile jest to wymagane w opisie danego projektu, to koncept powinien zawierać motywy główne podejmowane w książce i zagadnienia tematyczne łączące poszczególne teksty w spójną całość. W przypadku prozy i eseju należy określić, jaka jest planowana objętość całości i na jakim etapie są prace. W przypadku poezji prosimy żeby sprecyzować, ile mniej więcej utworów znajdzie się w książce, zaznaczając, ile jest już gotowych i co zmienią te, których nie ma w zestawie. Ponadto należy wskazać, czym propozycja odróżnia się na tle innych współcześnie wydawanych książek. W przypadku książek przekładowych w miejscu konceptu umieszczamy informacje, o które prosimy w ogłoszeniu dotyczącym tego projektu.
 • W tym miejscu możesz dodać plik PDF ze zgłaszanym zestawem / książką.
 • Price: zł 75,00
  Prosimy o załączenie dowodu wpłaty - o ile jest to wymagane w opisie danego projektu. Obowiązkowa opłata w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Nie dotyczy projektów: nr 19, 20, 21, 22 i 23 (Pracownie: czytelnicza, biblioteczna, nauczycielska, szkolna, księgarska).
 • Prosimy o załączenie dowodu wpłaty - o ile jest to wymagane w opisie danego projektu. Obowiązkowa opłata w wysokości 75 zł na pokrycie kosztów związanych z lekturą, oceną nadesłanego tekstu oraz obsługą naboru. Nie dotyczy projektów: nr 19, 20, 21, 22 i 23 (Pracownie: czytelnicza, biblioteczna, nauczycielska, szkolna, księgarska).
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w tym na publikację mojego imienia i nazwiska na liście osób, które nadesłały do Biura Literackiego swoją propozycję
  Akceptuję warunki udziału w projekcie zawarte w ogłoszeniu na stronie biuroliterackie.pl/projekty
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.