Urodzony w 1988 roku. Poeta, laureat projektu „Połów 2012”. Autor trzech książek poetyckich: Nadjeżdża(2013, finał Nagrody Literackiej Nike w 2014, pierwsza nagroda Złoty Środek Poezji za najlepszy debiut książkowy), Dwupłat (2015), Latakia (2016). Jego wiersze były tłumaczone na język angielski i litewski. Mieszka w Krakowie.