Dyrektorka Literature Across Frontiers oraz inicjatywy New Voices from Europe and Beyond. Tłumaczka, redaktorka, aktywnie działająca w sektorze kultury od ponad trzydziestu lat. Zajmuje się głównie literaturą i przekładem, inicjuje europejską wymianę i współpracę kulturalną. Przetłumaczyła kilkadziesiąt książek poetyckich i prozatorskich, wiele antologii oraz publikacji z zakresu sztuki audiowizualnej i architektury. Redaktor naczelna serii wydawniczej New Voices from Europe and Beyond. Zdjęcie autorki (c) Virginia Monteforte.