Wydawczyni, redaktorka. Współtworzyła podziemną gazetę związkową „Wola”, prowadziła (wraz z Kingą Dunin i Beatą Chmiel) dodatek literacki do „Życia Warszawy” – „Ex Libris”. Współzałożycielka i przez lata redaktorka naczelna wydawnictwa W.A.B. Wyróżniona m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury, orderem Kawalera Zasługi (od prezydenta Francji), tytułem „Kreator kultury” (od tygodnika „Polityka”), medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Inicjatorka ruchu społecznego Obywatele Kultury dążącego do zwiększenia nakładów finansowych na kulturę z budżetu państwa. Mieszka w Warszawie.