Alexandra BÜCHLER

Dyrektor Literature Across Frontiers. Tłumaczka, redaktorka, aktywnie działająca w sektorze kultury od ponad dwudziestu pięciu lat. Zajmuje się głównie literaturą i przekładem, inicjuje europejską wymianę i współpracę kulturalną. Redaktor naczelna pisma „Transcript” oraz serii wydawniczej New Voices from Europe and Beyond.