Arkadiusz ŻYCHLIŃSKI

Urodzony w 1976 roku. Filolog, tłumacz, fikcjoznawca. Profesor w Instytucie Filologii Germańskiej UAM oraz członek zespołu Pracowni Pytań Granicznych w tej uczelni. Autor monografii na temat poetyki przekładu pisarstwa filozoficznego Heideggera Unterwegs zu einem Denker (2006), tomu esejów Wielkie nadzieje i dalsze rozważania (2013), za który był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia i monografii Laboratorium antropofikcji. Dociekania filologiczne (2014, nominacja do Nagrody im. Jana Długosza), współredaktor zbioru interwencji krytycznych W sprawie Agambena (2010), antologii zbierającej wpływowe filozoficzne odczytania pisarstwa Kafki Nienasycenie (2011) oraz studiów krytycznoliterackich Powinowactwa Pessoi (2013) i Katedra Bolaño (2015).