Carys IFAN

Koordynator projektów w platformie Literary Europe Live i Literature Across Frontiers. Wcześniej producentka w branży teatralnej.