David LOPEZ-DEL AMO

Dyrektor agencji literackiej Sinicus z siedzibą w Pekinie, której misją jest wprowadzanie na rynek azjatycki zagranicznych autorów. Koordynuje program wymian literackich prowadzonych w ramach platformy Sinicus, umożliwiający autorom z Azji i Europy wzajemną gościnę. Współpracuje jako konsultant z wieloma festiwalami poetyckimi oraz narodowymi instytucjami literackimi, m.in. z polskim Instytutem Książki, pomagając w zwiększeniu obecności polskich autorów na rynku azjatyckim.