Leanne ELLUL

Urodzona w 1989 roku. Autorka, redaktorka, koordynatorka projektów. Jej teksty literackie ukazywały się w licznych czasopismach i antologiach. Laureatka pierwszego miejsca w narodowym konkursie na tekst dla teatru, w 2014 roku wyróżniona Novel for Youths Prize, jej opowiadanie wybrano jako elelment europejskiej prezentacji w ramach projektu Flash Europa 28. Koordynatorka ds. literatury w fundacji Valletta 2018 oraz w instytucji Inizjamed. Mieszka na Malcie.