Lyndy COOKE

Dyrektor realizowanego od 1988 roku Hay Festival w Walii. Wcześniej dyrektor Booksellers Ltd.