Marta KORONKIEWICZ

Urodzona w 1987 roku. Krytyczka literacka, doktorantka w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą literaturoznawczą pracę magisterską. Nominowana za działalność krytycznoliteracką do Nagrody wARTo 2012 w kategorii literatura. Współtworzy pismo „Przerzutna. Magazyn literatury i badań nad codziennością” oraz Mikrofestiwal. Mieszka we Wrocławiu.