Michał CHACIŃSKI

Urodzony w 1971 roku. Krytyk filmowy, dziennikarz, tłumacz konferencyjny. Ekspert przy Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, w TVP Kultura prowadzi „Tygodnik kulturalny”. Dyrektor artystyczny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w latach 2011-2013. Autor tekstów krytyczno-filmowych i dziennikarskich m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Filmie”, „Polityce”. Laureat Nagrody im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2002) i Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa (2010). Mieszka w Trójmieście.