Michał MERCZYŃSKI

Menedżer kultury, ekspert UE w zakresie kultury, wieloletni dyrektor różnych instytucji, m.in.: Malta Festival Poznań (którego jest twórcą), Teatru Rozmaitości w Warszawie, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Od 2005 dyrektor Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego, przekształconego następnie w Narodowy Instytut Audiowizualny, który m.in. wydaje internetowe pismo Dwutygodnik. Współorganizator Europejskiego Kongresu Kultury i Krajowego Programu Kulturalnego Prezydencji. Uhonorowany nagrodą Bene Merito za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Mieszka w Warszawie.