Paulina MAŁOCHLEB

Krytyczka i historyczka literatury, prowadzi zajęcia na Wydziale Polonistyki UJ. Sekretarz Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską na temat powieści o powstaniu styczniowym. Swoje teksty publikuje m.in. w „Twórczości”, „FA-arcie”, „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Polonistyce”, „Znaku”. Prowadzi blog krytykanaostro.blogspot.com.