Paweł KACZMARSKI

Urodzony w 1991 roku. Krytyk literacki. Redaktor naczelny „Przerzutni. Magazynu literatury i badań nad codziennością” oraz współpracownik „Praktyki Teoretycznej”. Współorganizator Mikrofestiwalu. Mieszka we Wrocławiu.