Szymon ŻUCHOWSKI

Poeta, tłumacz, recenzent muzyki klasycznej. Publikuje m. in. w „Zeszytach Literackich”, „Literaturze na Świecie”, „Kulturze Liberalnej” i „Dwutygodniku”. Pracuje jako tłumacz w Bibliotece Narodowej. Wydał tomy Ars amandi, vita brevis (2014) i Podział odcinka (2016). Przekładał utwory m.in. Edmunda White’a, Pabla Nerudy, Hugona von Hoffmannstahla i Xaviera de Maistre’a oraz literaturę faktu i naukową. Mieszka w Warszawie.