Jakub GŁUSZAK

Poet and translator, as well as the winner of 2011 Połów contest. He debuted in 2013 with the volume Moje Przesłanie do Pokolenia Trzydziestolatków.