Claude Roy
Claude ROY
rodzony 28 sierpnia 1915 roku w Paryżu. Poeta, prozaik, uprawiał z powodzeniem różne gatunki literackie, w tym dziennikarstwo, eseistykę i krytykę literacką. Był członkiem zespołu recenzentów w wydawnictwie Gallimard, kierował tam przez wiele lat działem poezji. Zmarł 13 grudnia 1997 roku w Paryżu.