Dmitrij Wodiennikow
Dmitrij WODIENNIKOW
Urodzony w 1968 roku. Poeta, eseista. Zadebiutował zbiorem wierszy w 1996 roku. Współpracował z kilkoma zespołami muzycznymi. W 2007 roku okrzyknięty na festiwalu Territory królem poetów. Pisze także eseje i artykuły do kilku rosyjskich czasopism oraz prowadzi dwa programy radiowe poświęcone poezji.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia
  • ANTOLOGIE Radio Swoboda Fragment antologii poezji rosyjskiej Radio Swodoba w wyborze i przekładzie Zbigniewa Dmitrocy, wydanej w Biurze Literackim 26 października 2015 roku. więcej