Edward Bagricki
Edward BAGRICKI
Rosyjski poeta. Za życia wydał zbiory wierszy utrzymane w tonacji romantycznej: Jugo-Zapad (1928), Pobieditieli (1932), Posledniaja nocz (1932). Polski wybór wierszy Poezje (1967), przekłady w antologiach: Dwa wieki poezji rosyjskiej (1954), Stu trzydziestu poetów (1957), Przybliżenia (1973). Zmarł w 1934 roku.