Ezra Pound
Ezra POUND
Urodzony w 1885 roku. Poeta, eseista i tłumacz amerykański. Jeden z największych dwudziestowiecznych pisarzy języka angielskiego i bodaj najbardziej kontrowersyjna postać w literaturze XX wieku. Jedną z największych jego artystycznych namiętności było tłumaczenie, parafrazowanie i twórcze przekształcanie dzieł różnych literatur. Ogłosił m.in. tomy poetyckie A Lume Spento (1908) i Lustra (1917), poematy Homage to Sextus Propertius (W hołdzie Sekstusowi Propercjuszowi, 1919) i Hugh Selwyn Mauberley (1920) oraz epos The Cantos (Pieśni). Leszek Engelking opublikował wcześniej przekłady utworów poetyckich Pounda w tomach Poezje wybrane i Pieśni, a także jego książkę eseistyczną pt. Duch romański. Zmarł w 1972 roku.