Gennadij Ajgi
Gennadij AJGI
Urodzony 21 sierpnia 1934 roku w wiosce Szajmurzino w Czuwaszji. Rosyjski i czuwaski poeta, pisarz i tłumacz. W 1953 roku dostał się do Instytutu Literatury im. Gorkiego, zwolniony w 1958 za sprawą tajnych służb. W latach 1961-1971 pracował w muzeum Majakowskiego. Tłumaczył poezję europejską na czuwaski, był autorem antologii poezji francuskiej, węgierskiej i polskiej. Do roku 1991 zbiory jego wierszy rosyjskich ukazywały się wyłącznie za granicą. Autor nowatorskich wierszy wzorowanych m.in. na poetyce R.M. Rilkego i G. Apollinaire'a oraz rosyjskim futuryzmie i folklorze czuwaskim. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Akademii Francuskiej (1972), Nagrodę Petrarki (1993) oraz Nagrodę im. Pasternaka (2000). Zmarł 21 lutego 2006 roku.