Gennadij Ajgi
Gennadij AJGI
Urodzony 21 sierpnia 1934 roku w wiosce Szajmurzino w Czuwaszji. Rosyjski i czuwaski poeta, pisarz i tłumacz. W 1953 roku dostał się do Instytutu Literatury im. Gorkiego, zwolniony w 1958 za sprawą tajnych służb. W latach 1961-1971 pracował w muzeum Majakowskiego. Tłumaczył poezję europejską na czuwaski, był autorem antologii poezji francuskiej, węgierskiej i polskiej. Do roku 1991 zbiory jego wierszy rosyjskich ukazywały się wyłącznie za granicą. Autor nowatorskich wierszy wzorowanych m.in. na poetyce R.M. Rilkego i G. Apollinaire'a oraz rosyjskim futuryzmie i folklorze czuwaskim. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in. Nagrodę Akademii Francuskiej (1972), Nagrodę Petrarki (1993) oraz Nagrodę im. Pasternaka (2000). Zmarł 21 lutego 2006 roku.
bibliografia

  / Antologie

 • Moi Moskale wyd. 2 (miękka oprawa)

  Biuro Literackie, Wrocław 2007
 • Moi Moskale wyd. 2 (twarda oprawa)

  Biuro Literackie, Wrocław 2007
 • Moi Moskale wyd. 1

  Biuro Literackie, Wrocław 2006

  / W przekładach na język polski

 • Pola – sobowtóry: wiersze 1954-1994

  a5, Kraków 1995
 • Tutaj: eseje i wiersze

  Pogranicze, Sejny 1995
 • Zeszyt Weroniki

  Świat Literacki, Warszawa 1995
 • Noc pierwszego śniegu i inne wiersze

  PIW, Warszawa 1973

książki autora w poezjem.pl