Irena Ratuszyńska
Irena RATUSZYŃSKA
Urodzona w 1954 roku. Poetka rosyjska.