Ivan Blatný
Ivan BLATNÝ
Urodzony 21 grudnia 1919 roku w Brnie. Czeski poeta i tłumacz. Członek grupy artystycznej Skupina 42. Ukończył studia bohemistyczne i germanistyczne na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Od 1948 roku aż do śmierci przebywał na emigracji w Anglii. Kilka miesięcy po wyjeździe za granicę ujawniły się u niego symptomy schizofrenii paranoidalnej i odtąd wiele przebywał w szpitalach psychiatrycznych. W okresie remisji współpracował z BBC i Wolną Europą. Zmarł 5 sierpnia 1990 roku w Colchester.