Jean-Michel Maulpoix
Jean-Michel MAULPOIX
Urodzony 11 listopada 1952 roku w Montbéliard. Francuski poeta, krytyk, eseista, historyk literatury i wykładowca uniwersytecki. Redaktor naczelny kwartalnika „Le Nouveau Recueil”. Twórca formuły „nowego liryzmu” we współczesnej poezji francuskiej.