Jiřina Hauková
Jiřina HAUKOVÁ
Urodzona 27 stycznia 1919 roku w Přerov. Czeska poetka i tłumaczka. Ukończyła gimnazjum w Přerovie, następnie podjęła studia filozoficzne w Brnie. Studia kontynuowała po II wojnie światowej na Uniwersytecie Karola w Pradze (ukończone w 1949 roku). Po 1968 objęta cenzorskim zakazem publikacji, jej utwory ukazywały się w drugim obiegu lub poza krajem. Pracowała w gazecie „Obzor” („Horyzont”) oraz Ministerstwie Informacji. W 1996 wspólnie otrzymała nagrodę literacką im. Jaroslava Seiferta za całokształt twórczości. Członkini Grupy 42. Zmarła 15 grudnia 2005 roku w Pradze.