Josif Brodski
Josif BRODSKI
Jeden z największych poetów i eseistów XX wieku. Został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1987 za uniwersalne wartości całokształtu twórczości literackiej, odznaczające się jasnością myśli i poetycką siłą. Autor m.in zbioru Wiersze i poematy (1965). Zmarł w 1996 roku.