Jurij Lewitanski
Jurij LEWITANSKI
Urodzony w 1922 roku. Student moskiewskiego Instytutu Fi­lo­zo­fii, Literatury i Historii, od 1941 roku żołnierz frontowy, potem awan­so­wa­ny na oficera, zadebiutował po wojnie tomikiem wierszy wydanym w Ir­kuc­ku i kilka następnych też ogło­sił „daleko od Moskwy”, co nie sprzy­ja­ło szybkiemu zauważeniu jego obec­no­ści w literaturze. Zmarł w 1996 roku.
bibliografia

  / Antologie

 • Moi Moskale wyd. 2 (miękka oprawa)

  Biuro Literackie, Wrocław 2007
 • Moi Moskale wyd. 2 (twarda oprawa)

  Biuro Literackie, Wrocław 2007
 • Moi Moskale wyd. 1

  Biuro Literackie, Wrocław 2006

książki autora w poezjem.pl