Jurij Lewitanski
Jurij LEWITANSKI
Urodzony w 1922 roku. Student moskiewskiego Instytutu Fi­lo­zo­fii, Literatury i Historii, od 1941 roku żołnierz frontowy, potem awan­so­wa­ny na oficera, zadebiutował po wojnie tomikiem wierszy wydanym w Ir­kuc­ku i kilka następnych też ogło­sił „daleko od Moskwy”, co nie sprzy­ja­ło szybkiemu zauważeniu jego obec­no­ści w literaturze. Zmarł w 1996 roku.