Karol Maliszewski
Karol MALISZEWSKI
Urodzony w 1960 roku w Nowej Rudzie. Poeta, prozaik, krytyk literacki. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Założyciel Noworudzkiego Klubu Literackiego „Ogma”. Laureat nagrody im. Marka Jodłowskiego (1994), nagrody im. Barbary Sadowskiej (1997), nagrody im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno (1999). Nominowany do NIKE za zbiór krytyk literackich „Rozproszone głosy. Notatki krytyka” (2007). Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Mieszka w Nowej Rudzie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • POEZJE Ludzie ze Stacji Fragment albumu Ludzie ze Stacji, który ukazał się w Biurze Literackim 16 lipca 2020 roku. więcej
  • PROZA Sajgon Fragmenty książki Karola Maliszewskiego Sajgon, która ukazała się nakładem Biura Literackiego w serii “Proza” 5 listopada 2009 roku. więcej
  • SZKICE Po debiucie Fragmenty książki Karola Maliszewskiego Po debiucie. Dziennik krytyka, która ukazała się nakładem Biura Literackiego 14 stycznia 2008 roku. więcej