Karolina Pawłowa
Karolina PAWŁOWA
Rosyjska poetka, tłumaczka i malarka. Jej oryginalne utwory pisane były w duchu salonowej poezji romantycznej: poemat Razgawor w Trianonie (1848, opublikowany w 1861) oraz Razgawor w Kriemle (1854). Zmarła w 1893 roku.