Leonid Martynow
Leonid MARTYNOW
Autor wierszy patriotycznych i refleksyjnych związanych z przeszłością i losami mieszkańców Syberii m.in. Stichotworienija i poemy, Poemy. W wierszach Łukomorie, Giercynskij leswątki – wątki baśniowe, mityczne, fantastyka ludowa. Pisał także poematy historyczne, reportaże, eseje. Tłumacz poezji polskiej. Zmarł w 1980 roku.