Maria Stiepanowa
Maria STIEPANOWA
Urodzona w 1972 roku. Poetka i dziennikarka. Pracowała w różnych mediach, a od 2007 roku jest redaktorką naczelną portalu internetowego Colta.ru. Stepanova jest autorką kilku zbiorów poetyckich, uhonorowanych wieloma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi. Jej utwory pojawiały się w wielu pismach literackich i były tłumaczone na większość języków europejskich. Mieszka w Moskwie.

teksty i materiały autora w bibliotece

  • wywiady
  • recenzje
  • książki
  • utwory
  • debaty
  • cykle
  • dźwięki
  • nagrania
  • zdjęcia
  • ANTOLOGIE Radio Swoboda Fragment antologii poezji rosyjskiej Radio Swodoba w wyborze i przekładzie Zbigniewa Dmitrocy, wydanej w Biurze Literackim 26 października 2015 roku. więcej