Mikołaj Gumilow
Mikołaj GUMILOW
Jeden z czołowych poetów rosyjskich początku XX wieku. Autor zbiorów wierszy Szlak Konkwistadorów czy Słup ognisty. Zmarł w 1921 roku.