Oleg Czuchoncew
Oleg CZUCHONCEW
Poeta rosyjski. Uprawia lirykę refleksyjną, w której sięga po wątki z historii Rosji. Jego wiersze ujawniają związki z tradycją tzw. rosyjskiej poezji myśli, pieśnią ludową oraz folklorem miejskim. Najbardziej znane zbiory wierszy to Iz trioch tietradiej (1976), Słuchowoje okno (1983), Wietrom i piepłom (1989), Stichotworienija (1989).