Oleg Czuchoncew
Oleg CZUCHONCEW
Poeta rosyjski. Uprawia lirykę refleksyjną, w której sięga po wątki z historii Rosji. Jego wiersze ujawniają związki z tradycją tzw. rosyjskiej poezji myśli, pieśnią ludową oraz folklorem miejskim. Najbardziej znane zbiory wierszy to Iz trioch tietradiej (1976), Słuchowoje okno (1983), Wietrom i piepłom (1989), Stichotworienija (1989).
bibliografia

  / Antologie

 • Moi Moskale wyd. 2 (miękka oprawa)

  Biuro Literackie, Wrocław 2007
 • Moi Moskale wyd. 2 (twarda oprawa)

  Biuro Literackie, Wrocław 2007
 • Moi Moskale wyd. 1

  Biuro Literackie, Wrocław 2006

książki autora w poezjem.pl