Rafał Wojaczek
Rafał WOJACZEK
Urodzony 6 grudnia 1945 roku w Mikołowie. Poeta i prozaik. Debiutował w 1965 roku w miesięczniku "Poezja". Za życia wydał tomy Sezon (1969) oraz Inna bajka (1970), pośmiertnie ukazały się: Nie skończona krucjata (1972), Którego nie było (1972), Utwory zebrane (1976), Wiersze (1996) i Reszta krwi (1999). W 2005 roku Biuro Literackie wydało Wiersze zebrane (1964-1971), na które złożyły się wszystkie teksty poetyckie z wymienionych książek oraz wcześniej niepublikowane wiersze. Zmarł w nocy z 10 na 11 maja 1971 we Wrocławiu.
bibliografia

  / Poezje

 • Wiersze i proza 1964-1971

  Biuro Literackie, Wrocław 2014
 • Wiersze i proza 1964-1971

  Biuro Literackie, Wrocław 2014
 • Brulion: reprint

  Biuro Literackie, Wrocław 2014
 • Wiersze zebrane (1964-1971), wyd. 5

  Biuro Literackie, Wrocław 2011
 • Wiersze zebrane (1964-1971), wyd. 4

  Biuro Literackie, Wrocław 2008
 • Wiersze zebrane (1964-1971), wyd. 3

  Biuro Literackie, Wrocław 2007
 • Wiersze zebrane (1964-1971), wyd. 2

  Biuro Literackie, Wrocław 2006
 • Wiersze zebrane (1964-1971), wyd. 1

  Biuro Literackie, Wrocław 2005
 • Chodzę i pytam

  Libros, Warszawa 2002
 • Reszta krwi

  Instytut Mikołowski, Mikołów 1999
 • Wiersze

  PIW, Warszawa 1999
 • Dla Ciebie piszę miłość

  Sternik, Warszawa 1997
 • Wiersze

  Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996
 • Na nucie najwyższej (wybór)

  Anagram, Warszawa 1992
 • Przerosło mnie serce

  Glob, Szczecin 1991
 • List do nieznanego poety

  Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1987
 • Poezje wybrane

  Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1983
 • Nie skończona krucjata

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972
 • Inna bajka

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1970
 • Sezon

  Wydawnictwo Literackie, Kraków 1969
 • Którego nie było

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław
 • Utwory zebrane

  Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

  / Proza

 • Sanatorium

  Biuro Literackie, Wrocław 2010

  / W przekładach na języki obce

 • Listy mŕtvemu (výber z poézie)

  Vydavatel'stvo Pectus, Košice 2009
 • Mërtvy sèzon (vybranyâ veršy)

  Ì. P. Logvìnaŭ, Mińsk 2007

teksty i materiały autora w bibliotece

książki autora w poezjem.pl