Siemion Kirsanow
Siemion KIRSANOW
Rosyjski poeta. Dużą popularność zyskały jego wiersze: pieśń wykonywana przez Leonida Utiosowa "У Чёрного моря" i piosenka Ałły Pugaczowej "Эти летние дожди". W 1951 otrzymał Nagrodę Stalinowską za poemat Makar Mazaj. Zmarł w 1972 roku.