Walentin Gorianski
Walentin GORIANSKI
Urodzony w 1888 roku. Poeta, współpracownik „Satirikonu”, smutny humorysta, pre­kur­sor uprawianego pół wieku póź­niej przez Aleksandra Galicza gatunku zgryź­li­wych ballad z życia co­dzien­ne­go, po rewolucji emigrant. Zmarł w 1940 roku.