Wiktor Sosnora
Wiktor SOSNORA
Poeta rosyjski. Autor liryki nawiązującej do staroruskich kronik, podań i legend, mitologii greckiej i literatury zachodnioeuropejskiej. Jego zbiory wierszy to m.in. Wozwraszczenije k moriu. Zmarł w 1936 roku.