Władysław Chodasiewicz
Władysław CHODASIEWICZ
Rosyjski poeta i krytyk literacki. Od 1914 opublikował szereg studiów o twórczości Puszkina. Podsumowaniem tej pracy był zbiór esejów O Puszkinie (1937), dalsze zbiory obejmujące lirykę intelektualną: Putiom zierna (1920), Tiażołaja lira (1922). Zmarł w 1939 roku.