Włodzimierz Britaniszski
Włodzimierz BRITANISZSKI
Poeta, prozaik, tłumacz i eseista rosyjski. Autor tomów poezji – m.in Poszukiwania (1958), przetłumaczył też Zniewolony umysł Czesława Miłosza (2003). Otrzymał m.in. nagrody ZaiKSu (1979) i Polskiego PEN Clubu (1993).