Włodzimierz Wysocki
Włodzimierz WYSOCKI
Aktor, pieśniarz, poeta rosyjski. W 1974 roku wydał autorską płytę Pieśni Włodzimierza Wysockiego, grał w filmie Jedinstwiennaja doroga i wydał kolejne dwie płyty pod tym samym tytułem, co pierwsza. W 1975 roku ukazała się pierwsza i jedyna za jego życia książkowa publikacja wierszy. Zmarł w 1980 roku.