debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

2004

Jacek Bierut

Głos Jacka Bieruta w debacie "Poetyckie książki 2004".

strona debaty

Poetyckie książki 2004

W 2004 roku ukazało się sporo interesujących książek. Nie chcąc pominąć któregoś z istotnych tytułów ograniczę się do wskazania nowych tomów Miłobędzkiej, Grzebalskiego i Pióry. Dla mnie jednak jest to w pewnym stopniu rok rozczarowań. Spodziewałem się sporego fermentu, wyraźnego ataku roczników młodszych na pozycje zajęte przez roczniki średnie, a nic takiego nie miało miejsca (jeśli pominiemy aspekty towarzyskie). Burza wzbiera już od kilku lat, a wyładowania wciąż nikłe.

Pojawiła się jednak książka niejako “z drugiej strony” tygla, trzeba o niej mówić jak najwięcej. Po 10 latach milczenia ukazał się nowy tom Jerzego Ficowskiego Zawczas z poniewczasem. Być może jest to najważniejsza książka poetycka 2004.

Zwrócę jeszcze uwagę na kolejny rok milczenia Jacka Podsiadły. Podsiadło zapewne robił błąd wydając tak dużo i tak pospiesznie i spodziewam się, że właśnie następuje świadoma korekta. Chciałbym, żeby przyniosła daleko idące konsekwencje.