debaty / ANKIETY I PODSUMOWANIA

Barbarzyńcy czy nie? Dwadzieścia lat po “przełomie”

Redakcja biBLioteki

Wprowadzenie do debaty "Barbarzyńcy czy nie? Dwadzieścia lat po 'przełomie'".

strona debaty

Wciąż trwają spory na temat “przełomu” – jego znaczenia i wpływu na dzisiejsze życie literackie. Czy wstępujące w 1989 r. na scenę literacką pokolenie pisarzy rzeczywiście wprowadziło radykalną zmianę, czy tylko rozwinęło tradycje pisania znane już wcześniej, ale nieumiejętnie promowane? Co stało się z ówczesnymi “barbarzyńcami”, którzy kontestowali instytucje wydawnicze, krytyczne i literackie? Czy ciągle pozostają w kontrze? A jeśli nie, to co sprawiło, że ich bunt się ustatecznił? Zarówno w poezji, jak i w prozie doszło do głosu nowe pokolenie, wprowadzając innowacyjne sposoby pisania oraz zmieniając publiczny wizerunek literata – do kogo ów przemówił? Zapraszamy wszystkich do zabierania głosu w dyskusji.