debaty / WYDARZENIA I INICJATYWY

Debata „Nowe muzyczne głosy z Polski”: wprowadzenie

Redaktor biBLioteki

Wprowadzenie do debaty „Nowe muzyczne głosy z Polski”.

strona debaty

W drugim i trzecim numerze biBLioteki przeprowadziliśmy debatę, w której ważne postaci polskiego życia literackiego – zarówno te od metaliteratury, jak i te „po prostu” piszące – typowały najważniejszego literackiego debiutanta ostatniej dekady. Autor ten (przypomnijmy, że uznano za niego Konrada Górę) zaproszony zostanie do udziału w projekcie „Nowe głosy z Europy” – programie realizowanym przez międzynarodowe instytucje zrzeszone w platformie Literary Europe Live (jednym z inicjatorów, pomysłodawcą i jedynym polskim reprezentantem jest Biuro Literackie). Na wytypowanych do projektu autorów czeka specjalny program, objemujący choćby udział w prestiżowych festiwalach literackich na całym świecie.

Tym razem proponujemy debatę poniekąd analogiczną, w której szukamy nowych głosów w polskiej muzyce. Zespołów i wykonawców, którzy łączą walory muzyczne z literackimi (pod uwagę bierzemy także artystów wykonujących utwory w języku angielskim) i którzy są albo przed debiutem płytowym albo wydali nie więcej niż jeden album. Wytypowani artyści będą mieli okazję zaprezentować się podczas festiwalu Biura Literackiego, planowanego między 16 a 18 września w nowym miejscu i w nowej formule, w której główne miejsce rezerwujemy dla młodych, nowych twórców. W kolejnych numerach biBLioteki prezentować będziemy teksty (typowanie wraz z krótkim uzasadnieniem) osób zaproszonych do debaty.