dźwięki / RECYTACJE

O tych rzeczach

Alojz Ihan

Wiersz z tomu Salsa, zarejestrowany podczas spotkania "Trzech poetów słoweńskich" na festiwalu Port Wrocław 2004, w wykonaniu autora oraz tłumaczki Agnieszki Będkowskiej-Kopczyk.

Ihan__Okladka_2003_salsa Biuro Literackie kup książkę na poezjem.pl

O AUTORZE

autorzy_leksykon_300x300_Ihan
Alojz Ihan

Urodzony w 1961 roku w Lublanie. Słoweński mikrobiolog, immunolog, a także poeta, prozaik, eseista. Jako przedstawiciel średniego pokolenia lat „około sześćdziesiątych” reprezentuje nurt rozpoznany przez krytykę jako postmodernistyczny. Pracuje na Akademii Medycznej w Lublanie jako profesor immunologii. Znany jest także jako redaktor naczelny wielu pism medycznych i popularyzator zdrowia.

powiązania