Copyright

Wszystkie prawa autorskie do publikowanych utworów, materiałów i informacji zastrzeżone. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie oraz wykorzystywanie do emisji i prezentacji publicznych, internetowych i RTV bez zezwolenia Biura Literackiego i autorów zabronione.

 

 

Wydawca

Biuro Literackie
Solny 1
78-100 Kołobrzeg
poczta@biuroliterackie.pl
 

 

Zasady korzystania z zasobów portalu
  1. Wydawcą portalu internetowego biuroliterackie.pl jest Biuro Literackie z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Sokolniczej 5/37.
  2. Prawa do mediów i materiałów tekstowych, a także elementów graficznych, zdjęć, aplikacji, rozwiązań programistycznych i baz danych są zastrzeżone na rzecz Biura Literackiego lub odpowiednio na rzecz twórców i podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Biurem – są udostępniane na stronach portalu.
  3. Portal, jak i każdy z jego elementów, podlega ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
  4. Kopiowanie, udostępnianie, publikowanie oraz wykorzystywanie do emisji i prezentacji publicznych, internetowych i RTV portalu lub jego części (w tym autorskich aplikacji i rozwiązań programistycznych), a także poszczególnych utworów bez zezwolenia Biura oraz twórców i podmiotów, których materiały są udostępniane na stronach portalu, jest zabronione.
  5. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w portalu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.
  6. Użytkownicy mogą korzystać z portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
  7. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do udostępnianych na stronach portalu materiałów tekstowych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na portalu na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
  8. Korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach portalu bez uprzedniej wyraźnej zgody Biura udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw Biura lub twórców i podmiotów, których utwory i rozwiązania programistyczne są udostępniane na stronach portalu, będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
  9. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów, zdjęć, baz danych i aplikacji udostępnianych w ramach portalu, prosimy o kontakt na adres poczta@biuroliterackie.pl.